Site icon

שירות הלקוחות של חברת שטראוס גרופ

שטראוס גרופ בע"מ היא חברת המזון הגדולה ביותר במדינת ישראל. בנוסף, רבים לא מודעים לכך, אבל החברה פעילה מלבד בישראל, בעשרים ושתיים מדינות נוספות. בשנת 2004 התמזגה חברת שטראוס גרופ עם חברת עלית ובהתאם לכך שונה שמה של החברה ל"שטראוס-עלית". עם זאת, בשנת 2007 הוחלט להחליף את שם החברה פעם נוספת לשמה הנוכחי, "שטראוס גרופ".

פורטפוליו העסקים שמנהלת החברה כולל נכון לכתיבת שורות אלה את מקס ברנר, חברת הסלטים הבינלאומיות אובלה וסברה, שטראוס מים, שטראוס קפה ועוד. מניות החברה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב במדד תל אביב 25, משפחת שטראוס היא בעלת השליטה העיקרית בקבוצה ואילו עופרה שטראוס, בתו של מיכאל שטראוס, יושב ראש שטראוס אחזקות, היא יושבת ראש הקבוצה.

סך הכול הקבוצה מעסיקה כארבעה עשר אלף עובדים הפועלים בעשרים ותשעה אתרי ייצור, ב-22 מדינות.

מה הם תחומי הפעילות של שטראוס גרופ?

להלן תחומי הפעילות העיקריים והמרכזיים של שטראוס גרופ בע"מ:

שירות צרכנים

המוקד הטלפוני זמין לכל שאלה, בקשה או בעיה בין הימים א'-ה' בשעות 8:30-18:30 ובימי שישי בין 8:30-13:00.

Exit mobile version